Açıklamalı Şafii Fıkhı

SanatMagazin.com Açıklamalı Şafii Fıkhı

Fıkıh; lugat anlamı itibariyla, anlama kabiliyetidir. Fıkıh sayesinde Allah teala’nın emirlerine itaat edilir ve neyh ettiklerinden sakınılır. Allah’ın emirlerini yerine getirmek, yasaklarından kaçınmak insanı cennete yaklaştırır; cehennemden uzaklaştırır. Bundan dolayı bir Müslüman’ın hayatındaki en önemli ilmin fıkıh ilmi olduğunu kolaylıkla söyleyebiliriz.

Şuan elinizde bulunan kitap, Şafii fıkıhının hemen hemen bütün meselelerini barındırmaktadır. Kısa olmasına rağmen içeriği zengindir. Günlük hayatta sık sık karşılaşılan bütün meseleleri barındırmaktadır. Bilhassa ibadet bölümleri çok teferruatlı anlatıldığından başka kitaplara ihtiyaç bırakmamıştır.

Müellif kitaba yazdığı ön sözde bu kitabı birçok kaynaktan ve alimin görüşünden faydalanarak kaleme aldığını belirtmiştir. Bundan dolayı bu kitaba Şafii fıkıhında yapılmış bir araştırmada denilebilir. Bunun yanı sıra yeri geldikçe diğer mezheplerin görüşlerine de yer verilmiş ve bu konuda da okuyucuyu aydınlatmıştır.

SanatMagazin.com Açıklamalı Şafii Fıkhı