Kutsal İsyan 4. Kitap

SanatMagazin.com Kutsal İsyan 4. Kitap

İstanbul’un İngilizlerce işgal edildiği gün Mustafa Kemal, yanında Ali Fuat Paşa, Yahya Galip Bey ve Temsil Kurulunun öbür üyeleriyle Ankara telgrafhanesinde bir sandalyeye çökmüş haber bekliyordu. Manastırlı Hamdi Efendi’nin sabahleyin verdiği işgal haberinin gerisini büyük bir merak içinde bekliyordu.

Ali Fuat Paşa, Mustafa Kemal’e:

– Paşam, dedi. 29 Kasım 1919’da Sivas’ta verilen tarihsel kararın ikinci aşamasını uygulama sırası geldi.

“Mustafa Kemal’in yüzünde zamanlardır beklenen ve özlemi çekilen bir sonuca kavuşmuş olmanın huzuru vardı.” Gülümsedi ve:

– İngilizlerin böyle bir gaflet irtikâp edeceklerini asla tahmin etmezdim, dedi. Bize, bundan büyük bir hizmet yapamazlardı. Şimdi artık, Meclisi Ankara’da toplayabilir ve yeni devletin temellerini atabiliriz.

SanatMagazin.com Kutsal İsyan 4. Kitap