Öğretim İlke ve Yöntemleri

SanatMagazin.com Öğretim İlke ve Yöntemleri

İnsaları meslek sahibi yapan, vatan, ulus, insanlık duygusu aşılayan, bireyi bedenen, zihnen ve ruhen geliştiren, kişiliği kazandıran, sosyalleştiren, “İnsanı insan yapan” yapan unutmayalım ki öğretmenlerdir.

Bir ulusun geçmişi, bugünü ve geleceği için çok donanımlı yetiştirilmelidir.

Bunun için çağdaş bilim ve öğretim esaslarına göre ve milli bünyemize uygun olarak yetiştirilmelidir.

Öğretmenin yetiştirilmesinde hiçbir şey esirgenmemelidir. Mesleğin statüsü yükseltilmelidir.

Bütün bunlarla birlikte yaşam ve çalışma koşulları, mesleğin yüceliği ile kesinlikle örtüşmelidir.

Bu kitap, öğretmen eğitimine az da olsa bir katkı sağlayabilirse, en büyük hayalim gerçekleşmiş olacaktır.

SanatMagazin.com Öğretim İlke ve Yöntemleri