Okul Yönetimi ve Önderlik

SanatMagazin.com Okul Yönetimi ve Önderlik

Okul, eğtimin düzenlendiği ve gerçekleştirildiği yapay bir ortamdır. Diğer kamu hizmetleri gibi eğitim de, bir yönetim bilimi ve anlayışı ile sunulur. Yönetim olgusu, insan ve madde kaynaklarının bir amaç etrafında eş güdüldüğü bir süreç olarak elbette ki okul denilen örgüt ortamında uygulanır ve geliştirilir.

Okul Yönetimi ve Önderlik kitabında yer alan bölümlerde sırasıyla; Örgütsel Davranış – Yönetim Kuramları – Yönetim Süreçleri – Yönetici ve Önder – Örgüt Kültürü – Yönetimde Sistem Yaklaşımı – Kişilerarası İletişim – Önderlik ve Örgütte Çatışma konularına yer verilmiştir.

SanatMagazin.com Okul Yönetimi ve Önderlik