Örgütlerde Stratejik Yönetim

SanatMagazin.com Örgütlerde Stratejik Yönetim

Kar amaçlı kuruluş olunsun ya da kar amaçsız olunsun fark etmez; tüm örgütler, kuruluşlar gelir amaçlıdır. Dolayısıyla da gelir amaçlı gider ve harcama yaparlar.

Aynı şekilde, tüm örgütlerin idealize ettikleri hedefleri, eş deyimle de vizyonları vardır. Rakiplerine nazaran daha iyi yaptıklarını düşündükleri görevleri, en deyimle de misyonları vardır.

Bulundukları zamanda, konjonkürde zayıf yönleri ve üstünlükleri vardır. Verimli ve karlı olmayan faaliyetlerini bırakıp, yeni karlı alanlar da yatırım yapmak isterler.

Eş deyimle, küçülmek ve büyümek isterler. Rekabetçi olmak için, etkin ve verimli olmak için başka işletmelerle işbirliği yaparlar.

Global, uluslararası, kurumsal, işsel ve işlevsel strateji formüle ederler.

Bütün bunlar Stratejik Yönetimi anlatır. Bu anlatılanların bilerek sistematik yapılışına da Stratejik Yönetim denir. Örgütlerde Stratejik Yönetim adını verdiğimiz bu kitap; vurguladığımız konuları yer yer etraflıca, yer yer özet olarak anlatmaktadır. Kar amaçlı ya da kar amaçsız tüm örgütlere mesaj ve bilgi üretmektedir. Kamu yönetimi ve kamu kurumları, yerel yönetimler, STK’lar ve işletmeler için izlenmesi gereken stratejik konuları uygulama örnekleriyle paylaşmaktadır.

SanatMagazin.com Örgütlerde Stratejik Yönetim