Resimli Arapça Kelimeler

SanatMagazin.com Resimli Arapça Kelimeler

İçerdiği 10 rakam, 10 renk, 10 meyve ve 28 hayvandan oluşan 58 kelimeyle ve renkli resimleriyle çocuğunuzun Arapça’yla tanışması için hazırlandı. Söylemekten keyif alacağı ve seslendirirken eğleneceği kelimelerden oluşan bu sözlükte çıkacağınız Arapça keşfinde yolunuz ve zihniniz açık olsun.

Read More »

Kuz Dönemeci

SanatMagazin.com Kuz Dönemeci

Kuz Dönemeci bir dönem romanı… 27 Mayıs 1960’tan başlayıp günümüze doğru üç darbeyi içine alan bir zaman dilimine oturmakta… Bu süreçte yaşayan üç kuşağın devrin olaylarından etkilenmesi ele alınmış ve tarihle toplum birlikte yoğrulmuş. Romanın iki ekseni var: eksenlerden birinde İstanbul’da yaşayan Halide’nin, Lale’nin ve Lale’nin çocukluk arkadaşı Bedia’nın trajik, hüzünlü hayatları anlatılmakta, diğerinde ise […]

Read More »

Sen de Karikatür Çizebilirsin

SanatMagazin.com Sen de Karikatür Çizebilirsin

Kadıköy Belediyesi Karikatür Evi, karikatürü toplumla buluşturmak, genç çizerleri desteklemek ve karikatür dünyasına omuz verecek bir çizgi evi olma hedefiyle kuruldu. Karikatür ve mizah, özellikle çocuklar için, soyut ve analitik düşünme becerilerinin gelişiminde, eleştirel bakış açıları geliştirme açısından oldukça etkin bir sanat. Dolayısıyla karikatürün eğitim hayatımızın önemli bir parçası olabileceğini; sanata ve çevresine duyarlı, sorumluluk […]

Read More »

Avrupa’da Türk İzleri

SanatMagazin.com Avrupa’da Türk İzleri

Türkler yaklaşık altı yüzyıl boyunca atlarını mahmuzlayıp farklı coğrafyalarda nice fetihler kovalarken sadece yiğitlikleriyle destan yazmamışlardı. Onların yazdığı en büyük destan, ayrı milletleri barış ve huzur içerisinde tek bir çatı altında asırlarca bir arada yaşatabilmelerine dairdi. Böylelikle insanlığı merkeze alarak adalet, hakkaniyet ve hoşgörü ile bayındır ve refah dolu bir imparatorluk kurmayı başardılar. Fetih politikaları […]

Read More »

Felsefenin Temelleri

SanatMagazin.com Felsefenin Temelleri

Bu kitap, diyalektik ve tarihsel materyalizmin temellerinin sistematik biçimde sergilenişini sunmaktadır. Felsefi bilginin doğası, dünya görüşünün rolü ve yöntembilimin amacı tartışmaları ile başlamaktadır. Yazar, teorik ve pratik malzemenin zenginliğine dayanarak; varlık ile bilinç, madde ile hareket, bilinç ile faaliyet gibi temel kavramların bütün yönleriyle bir analizini vermekte; adım adım diyalektiğin ana ilkelerini, yasalarını ve kategorilerini […]

Read More »

Nasihatname

SanatMagazin.com Nasihatname

Hz. Peygamber’in “Din, nasihattir” hadisinden hareketle tarihimizde “nasihatnâme” adıyla birçok eser kaleme alınmıştır. Nasihatnâmeler dinî, ahlakî ve toplumsal konularda insanları iyiye ve güzele sevk etmeyi amaçlayan, didaktik bir üslup çerçevesinde İslâm’ın ahlak ve irfân boyutuna dikkat çeken eserler olarak karşımıza çıkar. 17. yüzyılın önemli mutasavvıflarından olan, yaşadığı Çanakkale ve civarında manevî kişiliğiyle insanların gönlünde yer […]

Read More »

Türk Dilince Dualar, Beddualar Sözlüğü

SanatMagazin.com Türk Dilince Dualar, Beddualar Sözlüğü

Tarih boyunca toplumsal yaşayışın her döneminde ve her inanç düzeninde, iyiliği istemek amacıyla bir şeyin olmasını veya olmamasını dileyerek Tanrı’ya yalvarıp yakarma anlamına gelen dua da, kötülüğü istemek amacıyla yapılan beddua da pek önemli bir yer tutagelmiştir. İnsanoğlunun düşüncesinde dua kavramının temelini ‘‘iyilik” bedduanın esasını ise ‘‘kötülük” oluşturmaktadır. Bu birbirine zıt iki kavramın tarihî ve […]

Read More »

İletişim & Telif hakkı problemleriniz için: xk52du@gmail.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.