Nasihatname

SanatMagazin.com Nasihatname

Hz. Peygamber’in “Din, nasihattir” hadisinden hareketle tarihimizde “nasihatnâme” adıyla birçok eser kaleme alınmıştır. Nasihatnâmeler dinî, ahlakî ve toplumsal konularda insanları iyiye ve güzele sevk etmeyi amaçlayan, didaktik bir üslup çerçevesinde İslâm’ın ahlak ve irfân boyutuna dikkat çeken eserler olarak karşımıza çıkar. 17. yüzyılın önemli mutasavvıflarından olan, yaşadığı Çanakkale ve civarında manevî kişiliğiyle insanların gönlünde yer […]

Read More »

Türk Dilince Dualar, Beddualar Sözlüğü

SanatMagazin.com Türk Dilince Dualar, Beddualar Sözlüğü

Tarih boyunca toplumsal yaşayışın her döneminde ve her inanç düzeninde, iyiliği istemek amacıyla bir şeyin olmasını veya olmamasını dileyerek Tanrı’ya yalvarıp yakarma anlamına gelen dua da, kötülüğü istemek amacıyla yapılan beddua da pek önemli bir yer tutagelmiştir. İnsanoğlunun düşüncesinde dua kavramının temelini ‘‘iyilik” bedduanın esasını ise ‘‘kötülük” oluşturmaktadır. Bu birbirine zıt iki kavramın tarihî ve […]

Read More »

Şark Seti (3 Kitap Takım)

SanatMagazin.com Şark Seti  (3 Kitap Takım)

Evliya Menkıbeleri – Abdurrahman Cami Evliya Menkıbeleri (Nefahatü’l-Üns) tasavvuf kültüründen ve irfanından yararlanmayı sağlamak için yazılan eserlerin belki de en kapsamlısı ve en önemlisidir. Bu eser 15. yüzyılda yaşayan ünlü âlim Abdurrahman Câmi tarafından yazılmış, Belgrad’ın fethi şerefine Lâmiî Çelebi tarafından birtakım eklemelerle birlikte 1521 yılında Osmanlı Türkçesine çevrilmiştir. Evliya Menkıbeleri gerek İslam âleminde gerekse […]

Read More »

Ölü Akrepler Zamanı

SanatMagazin.com Ölü Akrepler Zamanı

Okurların genellikle Güneydoğu araştırmalarıyla tanıdığı Mehmet Faraç, aynı zamanda o coğrafyanın gizemine ışık tutan çarpıcı öyküler de yazıyor…Bu kitapta yer alan öyküler, hayatı “Kötüler Mahallesi”nde geçmiş bir yazarın çocukluk anılarına ve gözlemlerine dayanıyor!… Ölü Akrepler Zamanı da o mahallede yaşanmış gerçek öykülerden biridir… Bu kitap, yalnızca yoksulluğun ekşi hamurunda yoğrulan garip insanların yaşanmış hikayelerini anlatmıyor!… […]

Read More »

Bez Bebekten Masallar 1. Set (10 Kitap)

SanatMagazin.com Bez Bebekten Masallar 1. Set (10 Kitap)

Dilden dile anlatılan on masal… Anka kuşları, ejderhalar, konuşan kedicikler, devler, uçan halılar… Çocukların en sevdiği masal kahramanları bu kitaplarda! Üstelik bu masalları bez bebekler anlatıyor… Kitapların arka sayfasında yer alan etkinliklerse çocukların Türkçe kazanım ve becerilerini destekliyor. – Mutluluk Ülkesi – Anka Kuşu – En Değerli Eşya – Uykusu Kaçan Ejderha – Altın Kuş […]

Read More »

Almanca İlk Yüz Sözcük / Die Ersten Hundert Wörter in Deutsch (Çıkarma Kitabı)

SanatMagazin.com Almanca İlk Yüz Sözcük / Die Ersten Hundert Wörter in Deutsch (Çıkarma Kitabı)

İlk Yüz Sözcük Çıkartma Kitapları, çocukların dil öğrenimi için hazırlanmıştır. Dil öğrenimini eğlenceli bir oyun haline getiren bu kitaplar, hem okul öncesi hem de okul çağındaki çocuklar için eşsiz bir hazine niteliğindedir. İki sayfaya yayılan her büyük ve ayrıntılı resmin üstünde bazı nesnelerin İngilizce adları bulunuyor. Çocuklar bu sayfadaki sözcüklerle çıkartmaların üzerindeki sözcükleri eşleştirecek, çıkartmaları […]

Read More »

İsyan İle İtaat Arasında

SanatMagazin.com İsyan İle İtaat Arasında

“Bu çalışma, Türkiye’de İslamcılığın geçirdiği dönüşümleri ve buradan ortaya çıkan pratiklerin bir toplumsal hareket biçimine dönüşmesini, bu yeni hareketin sendikal alanda (Hak-İş) işçilere sağladığı toplumsal tabanı tartışmaktadır. II. Meşrutiyet döneminden günümüze İslamcılığın geçirdiği evreler oldukça dikkat çekicidir. İslamcılık, Osmanlı’nın son döneminde devleti kurtarma ideolojisi olarak ortaya atılırken, erken cumhuriyet döneminde toplumsal güç dağılımına itirazın bir […]

Read More »

İletişim & Telif hakkı problemleriniz için: xk52du@gmail.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.