İmparatorluğun Bedeli

SanatMagazin.com İmparatorluğun Bedeli

19. yüzyılın başında dağılma tehlikesiyle karşı karşıya olan Osmanlı İmparatorluğu’nun yaşadığı mali krizin temel nedeni, taşrada toplanan vergilerin önemli bir bölümünün aracıların elinde kalmasıydı. Reform adımlarıyla artırılan vergi geliri sayesinde İmparatorluk Birinci Dünya Savaşı’na kadar ayakta tutuldu. Bu nedenle, 19. yüzyılda Osmanlı merkezî yönetiminin vergi gelirlerini nasıl artırabildiği sorusu önem taşıyor. Çalışmasında bu soruya yanıt […]

Read More »

Uluslararası Kara, Hava ve Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında Taşıyıcının / Taşıyanın S…

SanatMagazin.com Uluslararası Kara, Hava ve Deniz Yoluyla Eşya Taşımalarında Taşıyıcının / Taşıyanın S...

19. yüzyıldan itibaren taşımacılık, tek bir ülkenin sınırları içinde cereyan eden bir faaliyet olmaktan çıkmış; uluslararası bir boyuta ulaşmıştır. Sınır aşan taşımaların yeknesak kurallara bağlanabilmesi ve konunun ihtiyaçlara uygun bir düzenlemeye kavuşturulabilmesi açısından çeşitli uluslararası konvansiyonlar yapılmıştır. Tüm bu konvansiyonlarda, eşyanın zıyaa veya hasara uğramasından yahut geç tesliminden kaynaklanan sorumluluk belirli bir tutarla sınırlandırılmıştır. Sorumluluğun […]

Read More »

Varlık ve Tapınak

SanatMagazin.com Varlık ve Tapınak

Arkeoloji araştırmalarım esnasında, inanılırlığı sorgulanmayan, evrensel seviyede “bilimsel” gözüken birçok “keskin ifadenin” aslında oldukça sezgisel, romantik ve keyfi kanılara dayandığını gözlemledim. Batı’nın kültür tarihi ve arkeoloji disiplininde, özellikle 19. yüzyıl ve 20. yüzyılın ilk yarısında, sanki bir “yapının” öyle olmasını istediği için, belirgin anlatım şemalarının hakikat kabul edildiğini, bu epistemenin de terminolojisi modernize edilerek günümüze […]

Read More »

Anadolu Erenleri ve Anma Törenleri

SanatMagazin.com Anadolu Erenleri ve Anma Törenleri

İkibinüç yılına girdiğimiz tarihe göre, gerilere doğru baktığımızda bin yıla yakın bir Alevi kültürünü görürüz. Bu kültür, gökten zembile inmedi Anadolu’ya, Adım adım, karış karış taşındı Maveraünnehir’den, Horasan’dan ve uzak Asya’dan. Bin bir zorlukla oluk oluk dökülen kanlara karşın, akan zaman içinde bu kültür filizlendi, yeşerdi Anadol’nun bitek toğrağında. Bu yeşerti kimi zaman gümrahlaştı, çayır […]

Read More »

Türklük ve İslamiyet

SanatMagazin.com Türklük ve İslamiyet

Muzaffer Özdağ’ın toplu eserlerinin ilk cildini oluşturan “Türklük ve İslamiyet” kitabı yazarın olgunluk dönemine işaret eder. Özdağ siyasi mücadele ile hemhal olmuş bir hayatın orta döneminden sonra kültürel meseleler ve hayatı kuşatan anlam dünyası üzerine yoğunlaştı. Özdağ, yerel kültürle karşılaşan dinin yorumlanmasının oluşturduğu formların çokluğuna dikkat ederek İslamiyet’in nasıl yorumlandığını izah eder. Bu yorum farkları […]

Read More »

Yeni İnsan Kaynakları

SanatMagazin.com Yeni İnsan Kaynakları

Yeni İnsan Kaynakları; organizasyonunuzdaki insan kaynakları fonksiyonunun performansının güçlü ve zayıf yönlerini, gelişim konusundaki öncelikleri belirlemenize yardımcı olacak sistematik bir yaklaşımı açıklamaktadır. Uzun ve ayrıntılı araştırmalar sonucunda belirlenen örneklere ve yaka incelemelerine yer veren bu kitabı okuduğunuzda: İnsan kaynakları konusundaki gelişmelerden haberdar olabilir ve bu bilgiyi kullanarak performansı artıracak yeni yöntemler geliştirebilirsiniz. Bütçenizi ve kaynaklarınızı […]

Read More »

Beyaz Mitolojiler

SanatMagazin.com Beyaz Mitolojiler

Bize sık sık tarihe geri dönmek zorunda olduğumuz söyleniyor. Fakat böylesine kendinden emin bir şekilde başvurulan bu tarih nerededir? Genellikle teorinin karşısına konulan tarihin bazı örneklerine bakıldığında derhal götürülecektir ki bizatihi tarihin kendisi, özellikle de Marksizm için, gayet sorunlu bir kavram olmuştur ve olmaya da devam etmektedir. Tarih teorinin dışında, pusuda bekleyip onun aleyhine çağrılmaya […]

Read More »

İletişim & Telif hakkı problemleriniz için: xk52du@gmail.com mail adresinden iletişime geçebilirsiniz.