Silku’s-Suluk

SanatMagazin.com Silku’s-Suluk

İnişleri, yokuşları, dolanbaçları yalnış menzillere götüren sapakları bulunan aşılması güç bir yoldur tasavvuf yolu. Ancak bu yolun sonunda ulaşılacak olan hedefin cazibesi ve ulaşmakla kazanılacak huzur yüzyıllardır bu yolun talibinin çok olmasına sebep olmuştur. Tabii ki taliplere yol gösterecek rehber kişiler ve eserler de mevcuttur. İşte Hindistan halkının nazarında evliyaullahlık mertebesine ulaşmış olan Ziyauddin-i Nahşebi de eserinde bu yolun yolcularına ışık tutarak hedefe ulaşmak isteyenlere rehberlik etmektedir. Bu eser, yazıldığı tarihe kadar geçen dönemde gerekli menzilleri aşarak hedefe varanların tecrübeleri içerisinde tasavvuf ahlakı ve adabını adım adım anlatıp bu zengin dünyanın sırlarını açıklamaktadır.

SanatMagazin.com Silku’s-Suluk