Sporun Yönetsel ve Sosyal Boyutları

SanatMagazin.com Sporun Yönetsel ve Sosyal Boyutları
  • Spor ve Sürdürülebilir Gelişme
  • Spor Sponsorluğu ve İletişim Şirketleri
  • Türkiye’de Spor Politikası ve Sporun Bugünkü Düzeyi
  • Büyük Spor Etkinliklerinde Spor Etkinlik Yönetimi
  • Spor Pazarlaması ve Pazarlama Yönetim Süreci
  • Serbest Zaman ve Fiziksel Aktivite İlişkisi
  • Spor Yönetimi ve Örgütsel Tükenmişlik
SanatMagazin.com Sporun Yönetsel ve Sosyal Boyutları