Suskun Güvercin

SanatMagazin.com Suskun Güvercin

Suskun Güvercin, Osmanlı İmparatorluğu’nun çöküş sürecinde Edirne, Selanik, İstanbul ve İzmir’in kapılarını aralayarak yakın tarihimizin olaylarını bize izletmeye çalışan, belgesel niteliğinde tarihi bir roman. Savaşların, göçlerin, yangınların, çete baskınlannın yaşandığı o acı dolu günlerde, Edirneli bir genç kızın yanm kalan aşkının ve yaşadığı ayrılıklann hüzünlü hikâyesi anlatılıyor. Yazar, Lozan Mübadelesi’nden önce; Edirne, Istanbul ve Selanik ekseninde yaşanan olayları belgelere dayanarak anlatırken, Türklerle Rumlann kardeşçe yaşadığı bu kentlerin tarihsel, kültürel ve ekonomik yönlerini de ele alıyor. Tarih Vakfı’nın Edirne Yerel Tarih Grubu çalışmaları içinde uzun bir süredir yer alan Güngör Mazlum, insanlarımızın geçmişimizi gerçekçi bir biçimde öğrenebilmelerine katkıda bulunarak, her türlü, dinsel, etnik, kültürel ayrımcılıktan uzak, belgelere dayalı bir çalışmayı roman tadında okuyucuya aktarıyor. Suskun Güvercin, okuyanın elinden bırakamayacağı bir sürükleyicilikle, yakın tarihimizi de gözden geçirmemizi sağlarken, Türkiye Cumhuriyeti’nin Misak-ı Milli sınırları içinde hangi zorluklarla kurulduğunu belgeliyor. Suskun Güvercin, bizi bir asır öncesine götürecek. O günlerin inanılmaz olaylarını yaşatacak. Ve belleklerde derin izler bırakacak.

SanatMagazin.com Suskun Güvercin